Metoder


PSYKOLOG LISBETH BALSLEV-OLESEN


   AUTORISERET


   SPECIALIST I PSYKOTERAPI OG SUPERVISION


   MEDLEM AF DANSK PSYKOLOGFORENING                 


Jeg har arbejdet med samtaleterapi, drømmeterapi og tegneterapi gennem 30 år.


Teoretisk arbejder jeg primært udfra et psykodynamisk og kognitivt værdigrundlag. Der arbejdes mod, at fjerne symptomer eller uhensigtsmæssige tanker og adfærd samt på, at styrke, opbygge og videreudvikle den sunde del af  personligheden.


De bærende elementer i terapien, er en positiv relation mellem terapeut og klient, psykologens aktive medfølelse samt klientens egen motivation og positive målsætning i forhold til det terapeutiske arbejde.


Et væsentligt overordnet mål med terapien er, at forstå sig selv og sine reaktioner samt at udvikle måder, at forholde sig til sig selv på, når livet føles svært.


Mange har gennem deres levede liv oplevet ikke at blive taget alvorligt, når der er svære følelser i spil og det kan give anledning til udvikling af manglende selvforståelse, problemer med selvværd og selvtillid samt ofte en tendens til, at anklage og bebrejde sig selv.

       PSYKODYNAMISK TERAPI


I psykodynamisk terapi er der fokus på, samspillet mellem følelser, tanker og handlinger. Der lægges vægt på, hvordan det ubevidste påvirker de aktuelle svære følelser. Når tanker, følelser og handlinger, som er båret af det ubevidste blive bevidste, så kommer personen til, at forstå sig selv og sin egen psykodynamik.


Konkret kan det opleves ved, at nogle af det levede livs glemte oplevelser dukker op i erindringen og medtænkes i samtalen. Målet er en bedre livskvalitet, herunder en bedre relation til andre.

              KOGNITIV TERAPI             


I den kognitive terapi, er der især fokus på tankemønstres betydning for følelses- og adfærdsmæssige problemer.


Når uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre identificeres i forhold til oplevelsen af den indre smerte, så opstår muligheden for nytænkning.


Når de uhensigtsmæssige mønstre genkendes og forståes, kan man forholde sig til dem.


Ved at anerkende, at de er der og erfare, at det er muligt, at iagttage og betragte dem, fremfor at fusionere med dem, så indledes der en mere hensigtsmæssig måde, at opleve, føle og handle på.

                      DRØMMETERAPI


Det kan være en genvej til selvforståelse og udvikling, at inddrage sine drømme i terapien.


Drømme indeholder symboler, som refererer til det ubevidste. Drømmesproget er et sprog, som skal tolkes og forståes, ligesom alle andre sprog. Her er der blot tale om det ubevidstes sprog.            EKSISTENTIEL TERAPI


De svære oplevelser livet byder påforståes som naturlige følger af de vilkår, som kendetegner den menneskelige eksistens.


Målet er, at reflektere over og forstå tilværelsen.


Tilværelsens muligheder og begrænsninger udforskes.

                  MINDFULNESS


Mindfulness bygger på en gammel buddhistisk praksis. Der er fokus på opmærksomhed og det handler om, at være nærværende til stede i nuet.


Der er fokus på tre elementer -vejrttrækning, tanker og krop.


Vejrtrækningen hjælper til, at være til stede i nuet med sine tanker og opmærksomhed i stedet for, at tænke på fortiden og fremtiden.                   BØRNETERAPI


I børneterapi arbejdes med både tegning, leg og eventyr afhængig af barnets motivation, alder, udvikling og problemer.


Børneterapien kombineres med regelmæssige forældresamtaler. Når forældrene reflekterer over egen opdragelsespraksis i relation til deres børns problemer og udviklingsbehov, så udvikles en bredere og dybere indsigt, som kvalificerer forældrenes kompetencer i relation til opdragelsen af børnene.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   Copyright 2015 © Lisbeth Balslev-Olesen. All Rights Reserved.